logo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi

Co to jest mammografia

 

Mammografia to radiologiczna metoda badania.  Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu piersiowego przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie, co uzasadnia stosowanie mammografii jako badania przesiewowego, w grupach szczególnie narażonych na rozwój tego nowotworu.

 


 American College of Preventive Medicine rekomenduje wykonywanie mammografii w 2 projektach: co 2 lata u kobiet w wieku 50 – 69 lat z grupy niskiego ryzyka i co rok u kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

 

Przyczyny raka piersi
Etiologia raka sutka, pomimo znacznej liczby prac i analiz, jakie na świecie przeprowadzono, w dalszym ciągu nie jest dostatecznie jasna. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ten sam morfologcznie nowotwór może być indukowany przez kilka, a nawet kilkanaście czynników kancerogennych.
Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się na uwarunkowania genetyczne; w Polsce około 10% przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej BRCA1.
Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia.

 

Czynniki ryzyka

 

 • Wiek 50-69 lat
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków
  w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub/i BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie raka piersi )*
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

 

Niepokojące objawy

Ważne jest, aby wiedzieć, że nie muszą wystąpić wszystkie. Wystarczy stwierdzenie jednego z nich, by wzbudzić zaniepokojenie:

 • zmiana wielkości i kształtu piersi nie ustępująca po miesiączce,
  guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą,
 • zmiana koloru skóry piersi,
 • wciąganie skóry piersi,
 • pomarszczenie lub łuszczenie skóry piersi. Natomiast ból nie jest istotnym objawem
  w raku piersi, występuje bardzo rzadko.

 

Wszelkie zauważone w piersiach zmiany, których wcześniej nie było, powinny zaniepokoić  i skłonić do konsultacji ze specjalistą.

 

 

Rekomendowana strona:

http://onkologia-online.pl/cancer/show/2,rak_piersi/9